Friday, May 14, 2010

Kesan undang- undang atas perbuatan menyatakan "sokongan" kepada parti politik di bawah AUKU.

Saudara- saudari,

Salam dan selamat sejahtera. Berkenaan insiden di mana 4 pelajar UKM yang bakal didakwa di bawah Seksyen 15(5)(a) yang akan dibicarakan pada 3 Jun di Universiti Kebangsaan Malaysia atas perbuatan menyatakan "sokongan" kepada Parti Politik Pembangkang- Pakatan Rakyat melalui edaran CD semasa minggu berkempen Pilihanraya Kecil Hulu Selangor, banyak antara kita termasuklah ibu- bapa yang telah lama meniggalkan menara gading bertanyakan APAKAH "GANJARAN" BAKAL DITERIMA SEKIRANYA MEREKA DISABITKAN BERSALAH DI BAWAH TUDUHAN S.15(5)(a) AUKU 1971.

Terlebih dahulu, izinkan saya kongsikan apakah sebenarnya yang diperuntukkan di bawah Seksyen 15(5)(a) AUKU 1971:

Tiada seorang pun pelajar Universiti dan tiada pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Perlembagaan, boleh menyatakan atau melakukan apa- apa jua yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap mana- mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia.

Ulasan saya akan dibahagikan kepada 3 bahagian utama di mana:

1) Tafsiran perkataan "PELAJAR" dalam peruntukan S.15(5)(a)
2) Syarat Utama"...semunasabahnya ditafsirkan...menyatakan sokongan"
3) Implikasi undang- undang.

1) Tafsiran perkataan "PELAJAR" dalam peruntukan S.15(5)(a)

1.1) PELAJAR
Menurut Seksyen 2(d) AUKU(Pindaan) 2009, "pelajar" ertinya seseorang pelajar berdaftar, selain pelajar di suatu institusi yang bersekutu dengan Universiti atau Kolej Universiti, yang mengikuti kursus pengajian, pengajaran, latihan atau penyelidikan daripada apa- apa perihalan pada peringkat persediaan, praijazah, lepas ijazah atau lepas kedoktoran secara sepenuh masa atau sambilan dalam, oleh atau dari Universiti atau Kolej Universiti itu, dan termasuklah pembelajaran jarak jauh, luar kampus, pertukaran dan pelajar tidak berijazah.

Di sini, saya merasakan tiada perlunya saya mengurai secara "in detail" dalam situasi kita sebab kita sedia maklum bahawa keempat- empat masiswa ini merupakan pelajar pra-siswazah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian dalam bidang Sains Politik.

2) Syarat Utama- "...semunasabahnya ditafsirkan...menyatakan sokongan"

2.1) DI sini, apa yang diperuntukkan hanya "munasabah". Persoalannya, keputusan bagaimanakah yang boleh dikira sebagai munasabah.

Untuk tujuan ini, suka saya petik penerangan "munasabah/ reasonableness" daripada Lord Greene dalam kes ASSOCIATED PICTURE HOUSES LTD V WEDNESBURY CORP [1948] di mana beliau mengatakan:

"... the test of unreasonableness is not what the courts think is reasonable, but 'unreasonable' here is 'something so absurd that no reasonable or sensible person could have come to that decision'..."

Dalam konteks perundangan Malaysia, prinsip digariskan dalam kes WEDNESBURY telah diterimapakai. Dalam kes ORIENTAL INSURANCE CO LTD V MINISTER OF FINANCE [1992], Mahkamah Tinggi dalam penghakimannya:

"...quashed the Minister's order as being 'irrational being so outrageous in its defiance of logic and/ or accepted moral standards that the consequence was manifest injustice caused to someone who was completely innocent of any wrong doing'..."

Dalam kes HARPENS TRADING (M) S/B V NATIONAL UNION OF COMMERCIAL WORKERS [1991], Mahkamah Agung:

"...we reject the contention that the decision of the Industrial Court is so manifstly unreasonable that no body of persons could have reached it..."

Persoalannya jelas mengenai samada perbuatan "mengedar CD" bagi pihak parti politik menjurus kepada perbuatan yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada parti politik tersebut. Dengan mengaplikasikan ujian- ujian yang telah diputuskan dalam beberapa kes utama oleh mahkamah Malaysia, bagi seseorang yang mampu berfikiran secara waras dan munasabah perbuatan mengedar CD oleh remaja(mahasiswa universiti) yang berusia lebih daripada 21 tahun bagi pihak parti politik tidak kiralah mana- mana parti politik; ia adalah memadai dan rasional untuk mengatakan bahawa "pengedar" ini menyata sokongan terhadap pihak tertentu.

Saudara- saudari, sebenarnya perbuatan mengedar CD bagi pihak parti politik Pakatan Rakyat ini adalah cukup "simple" untuk kita nilai samada ia bersifat menyatakan sokongan kepada pihak parti politik tertentu. Cuba anda nilaikan perbuatan ini secara rasional, tenang dan tidak beremosi; sudah pasti anda bersetuju dengan pendapat saya.

3) Implikasi Undang- undang

DI bawah Seksyen 15(7) AUKU (Pindaan) 2009, mana- mana pelajar Universiti yang melanggar subseksyen (1) atau (5) boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Selain S.15(7), perhatian juga perlu diberikan kepada Seksyen 15B di mana jika suatu kesalahan boleh daftar telah dilakukan di bawah mana- mana undang- undang bertulis dan kesalahan itu telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan atas nama atau bagi pihak mana- mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Perlembagaan, tiap- tiap orang yang disabitkan atas kesalahan itu boleh dikenakan tindakan tatatertib dan pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar itu hendaklah diuruskan mengikut seksyen 16.

Seksyen 15D(1)(a) dan (b): Jika sseorang pelajar Universiti dipertuduh atas suatu kesalahan boleh daftar dia boleh, mengikut budi bicara Naib Canselor, DIGANTUNG DARIPADA MENJADI SEORANG PELAJAR dan Jika seseorang pelajar Universiti yang dipertuduh atas suatu kesalahan boleh daftar di bawah subseksyen (1) disabitkan atas kesalahan itu, pelajar itu boleh dikenakan tindakan tatatertib.

SEKIRANYA 4 MAHASISWA DSABITKAN KESALAHAN, ini tidak bermakna masa depan untuk mereka terus menuntut di Universiti telah tamat kerana Seksyen 15D(6) membenarkan mereka dimasukkan balik ke Universiti dengan syarat mendapat kelulusan daripada Menteri dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan notis penggantungan atau pembubaran itu, merayu secara betulis kepada Menteri dan ini adalah berlandaskan Seksyen 16(2).

Di bawah Seksyen 16C(2), Kaedah- kaedah tatatertib yang dibuat di bawah seksyen ini boleh termasuk peruntukan bagi penggantungan seseorang pelajar Unversiti semasa prosiding tatatertib belum selesai.

* Provisi ini memberi bidangkuasa kepada Lembaga Tatatertib untuk menggantung pengajian 4 mahasiswa yang didakwa di bawah S.15(5)(a) walaupun prosiding belum tamat dan selesai.

Di bawah Seksyen 16C(3), Kaedah- kaedah tatatertib yang dibuat di bawah seksyen ini hendaklah mewujudkan apa- apa kesalahan tatatertib dan mengadakan peruntukan bagi apa- apa hukuman tatatertib yang difikirkan sesuai oleh Lembaga, dan hukuman yang diperuntukkan sedemikian boleh meliputi PEMBUANGAN PELAJAR daripada Universiti.

Petikan ini bertujuan memberi satu gambaran berkenaan peruntukan- peruntukan di bawah Akta Universiti Kolej Universiti 1971 mengenai kesalahan yang dituduh di bawah S.15 dan tidak berniat untuk membuat satu penghakiman/ keputusan lebih awal sebelum perbicaraan selesai.

Yang ikhlas,
JR

Wednesday, May 12, 2010

Adakah "mohon maaf" susah sangat nak dilafazkan???

Ekoran Aminulrasyid Amzah - pelajar 14 tahun yang ditembak polis pada hujung bulan lalu, keluarganya telah menuntut supaya sekurang- kurangnya pihak polis dan kerajaan meminta maaf dan seterusnya membersihkan nama budak 14 tahun daripada dilabelkan "penjenayah".

Namun, pihak polis enggan berbuat demikian. Ditanya kenapa pihak PDRM enggan mminta maaf daripada keluarga Aminulrasyid, Tan Sri Hassan Musa (IGP/ KPS) bertindak untuk tidak mengulas topik ini. Katanya, ia mempunyai implikasi undang- undang.

Suka saya ditanya di sini, apakah "implikasi undang- undang" yang dimaksudkan si Tan Sri Musa???

Bagi saya, pihak PDRM patut memohon maaf daripada keluarga Aminulrasyid. Ini adalah kerana situasi dan keadaan kes A.rasyid memerlukan pihak polis supaya membuat demikian demi "membetulkan" persepsi orang ramai terhadap kewibawaan pihak polis negara Malaysia.

Kini, institusi PDRM merupakan antara institusi- institusi yang paling "disukai dan diminati" rakyat Malaysia. Kenapakah??? Pernahkah pihak polis memandang serius perkara ini??? Saya percaya seluruh badan PDRM sedar akan "pencapaian" ini. Tiada alasan bagi Tan Sri Musa Hassan untuk kata beliau tidak mengetahui.

Walaubagaimanapun, sudah sampainya masa pihak kerajaan khususnya Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan DS Hishammudin dan juga pihak PDRM membuat sesuatu supaya nama pihak polis Malaysia dapat diperbersih seterusnya mendapat balik keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pihak polis.

Memang benar pegawai yang tembak A.rasyid bukan Tan Sri Musa, namun beliau patut mengambil langkah, memberanikan diri dan berdepan dengan rakyat supaya satu respon yang memuaskan dapat diberi kepada rakyat.

Percayalah, seluruh rakyat Malaysia tahu dan sedar serta amat memahami apa yang sedang berlaku di negara kita. Insitusi polis, kehakiman dan sebagainya merupakan badan "kontroversi" yang selalu dijadikan isu/ bahan serang oleh pihak pembangkang terutamanya dalam pilihan raya.

Ada kawan- kawan yang memberitahu, kemenagan (majoriti tipis) yang diraih oleh kerajaan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Hulu Selangor sebenarnya membuktikan kerajaan Barisan Nasional masih gagal mendapat balik sokongan, keyakinan dan kepercayaan rakyat.

DS Najib perlu sedar bahawa Pilihan raya merupakan satu platform di mana ia mencerminkan kepuasan rakyat terhadap pentadibiran negara kita. Dalam pada ini, institusi polis dan kehakiman memainkan peranan yang amat penting. Kini, rakyat mempersoalkan sejauh manakah badan kehakiman Malaysia independen; rakyat meragui ketelusan, kewibawaan pihak polis; rakyat bimbang hak- hak mereka dicabuli; rakyat menafikan barisan kerajaan yang gagal mempertahankan dan menjaga hak serta keselamatan mereka.

Pendek kata, tidak kiralah apa implikasi undang- undang yang dimaksudkan oleh Tan Sri Musa Hassan; rakyat tidak pedulikan. Apa yang rakyat mahu ialah keikhlasan pihak polis dalam menangani kemelut ini. Adakah semua rakyat meminta Tan SRi Musa letak jawatan? Adakah rakyat menuntut Tan Sri Hassan dibalas tembakan??? Tidak sama sekali.... Saya percaya, kebanyakan kita yang mampu berfikiran rasional; kita mahukan pihak polis sekurang- kurangnya memohon maaf terhadap ibu Aminulrasyid.

Tidak kiralah apa- apa agama, khususnya Islam mempertahankan nyawa dan keluarga umatnya. Nyawa dan keluarga merupakan antara lima rukun yang wajib dipertahankan umat- umat Islam selain Agama, Intelektual dan Harta.

Maka, saya menyeru rakan- rakan sekalian tidak kira bangsa dan jantina; sama- sama kita "menggalak/ mendesak" supaya Tan Sri Hassan memohon maaf kepada sekurang- kurangnya ibu Aminulrasyid...

Yang ikhlas dari hati,
Sdra JR

Sunday, May 9, 2010

KELANTAN OIL "ROYALTY" CLAIM, what does the law say???

Dear friends,

It came across my mind so suddenlyto write something on Oil Royalty claim by the state of Kelantan which is a "sexy" and hot issue playing in the socity nowadays.

I believe all of us are well aware about the existence of Petroleum Development Act 1974 (hereinafter referred as PDA).

Under PDA, all states inclusive of the state of Kelantan carry the same status. All states which have duly put down their signatures in entering agreement with PETRONAS around the year of 1975 or 1976 would get paid of cash amounting to 5% from the value of the petroleum discovered in the respectful states.

Ladies & gentlemen,

1) In fact, we must take note that "Royalty" is not seen in the entire PDA. What was stated in the PDA is clear enough to refer the 5% payment from the revenue of the oil and gas as "cash payment" (Bayaran Tunai). I'd re-emphasize the wording of "Royalty" is not being used in the PDA.

2) Now comes the interesting topic, what qualifies the state government to be afforded 5% cash payment???

In accordance with the agreement entered into force between PETRONAS and state government in 1975/ 1976, the oil-rich discovery must be within 3 nautical miles (5.6KM) of the territorial sea from the mainland of the state.

3) In the event Kelantan state governmnt files a claim of "royalty", is it admissible?

Relating to admissibility of the claim, I'd now address whether Kelantan or other state governments are justified to claim the aforesaid "royalty". I respond Kelantan state or any of other states in Peninsular Malaysia has no standing to claim any single cent after having taken into account all of the oil blocks which operates and produces in Peninsular for time being are located beyond the restricted 3 nautical miles (5.6KM) of the territorial sea. Therefore, these disputing states especially Kelate couldn't request for Oil Royalty unless and until the House amends the Petroleum Development Act 1974.

4) PLease dont make comparison with Sabah and Sarawak ok...

Prior to 1974, before the Petroleum Development Act is legislated, the existing Sabah and Sarawak upon that time have been accorded right towards Oil Royalty claim which such right was justified under the COntinental Shelf Act 1966. And this right is recognised as part of their "hak istimewa" upon joining Peninsular which then formed Malaysia in 1963.

I'm not saying Kelantan has no right at all la, what i want to convey is the problem/ hindrance with the claim of Oil Royalty is with our current Petroleum Development Act 1974.

Pendek kate, should the state governments want to claim the oil royalty; PDA 1974 must be amended lo...

Best regards,
JR

Thursday, May 6, 2010

Why private Law institutions students should go against Common Bar Exam???

My dear friends,

Before this, I was writing on opposing Common Bar Exam (hereinafter referred as CBE). My fellow friends said that I was too bias towards the Local Universities students. I responded disagreement but I was very busy with exam so couldnt put my thoughts together.

Now, I'm briefing u on why not only Public Universities Law students but also Private Law Institutions students should oppose CBE.

By all means, being a law student; we cant blindly oppose it. Whatever disagreement must be justified.

If u can recall, the idea of abolishing the existing Certified Legal Practice (hereinafter referred as CLP) system and replace it with CBE is due to the fact that CLP has sort of 'out- dated' and it does not fit in the niche in the 21st century legal industry especially if it were to narrow down to the context of Malaysia.

Factors on this issue have been duly addressed in my previous Note.

This Note is to focus on the consequential part. The question which evryone of us would ask how is this CBE going to affect us? Is it any implications? By all means there are implications, the following question would be are these implicatons positive or otherwise?

On the 1st meeting with Ragunath, President of the Bar COuncil Malaysia; I was briefed that the imposition and offer or CBE are restricted to four local universities namely UKM, UM, IIUM and UiTM. In other words, the existing law schools other than the abovementioned could not run CBE in their respective Law Schools. Hence. in the event this CBE were to be imposed, all students (to be specific the private law students) would need to study their CBE in the local universities (UKM, UM, IIUM, UiTM). This will consequent to those who intend to pursue their Bar Vocational COurse in UK (Lincoln's Inn, Middle Temple, Gray's Inn etc.) could never have their dreams fulfilled and realised on account of the only chanel to practise Law in Malaysia is by way of undergoing CBE in local Universities.

I have a question, how many of them who have obtained their LLBs in UK/ Aussie would like to come back Malaysia to sit for the CBE??? * As these group of people might doubt the quality of local law schools as compared to those INNs in UK.

Besides, it is reasonably enough to foresee that problems will arise again. Those law schools which confer degrees (LLB) would want their law schools to run CBE. For sure, there wouldnt be issues in the very first stage of implementation as those existing law institutions might not qualify to run CBE. Having it being considered in a long run, in the event these law schools are qualified to confer CBE in future; is Malaysian Qualification Agency (MQA) going to grant them the permission to run CBE in their respective law schools??? If so, Bar COuncil would stand before the younger generations start complaining about the CBE due to its quality and so on.

Furtherance, there are problems such as who is going to sit in the CBE panel; who set the exam questions for CBE; on what standard they admit the students and so on. These re jut a few matters, there're thousands of maters which we (all of us) need to ponder about.

To abolish a system which have been imposed decades ago and to replace it with a new-fresh policy, it is never as easy as we thought.

Putting myself in the shoes of private law institutions students, I'd urge the Bar COuncil/ MQA to review the existing CLP and in the event we are lacked of something; I believe all the 4 established Local universities are willing and much obliged to assist our friends in private law institutitons to sort out this matter.

My dear friends, living in 21st century; having ourselves moving into the era of globalisation; competetiveness is inevitable. Now, the only way we could fight for the betterment of the community is by way of cooperation and tolerance among each other. What I want to deliver is that there's no difference between U (private) and I (governemt), we must work together not on emotional basis but for the future of our legal pactice in our nation, Malaysia.

Though we oppose CBE, it does not mean we end right there. The spirit of helping the needs is still burning.....

Best regards,
JR